• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Erasmus plus - prázdninová výzva.
     • Erasmus plus - prázdninová výzva.

      Hoci sa končí školský rok a žiaci sa do školských lavíc vrátia až 2.9.2021, náš projekt Erasmus plus pokračuje ďalej aj cez prázdniny. Spolu s nami doby Tatry, Pieniny, kultúrne pamiatky a priprav TV reportáž - buď ako video alebo prostredníctvom fotografií z miest, ktoré si navštívil. Tešíme sa na vaše práce, tešíme sa na vašu tvorivosť a nápady. Všetkým prajeme požehnané leto plné oddychu a príjemných zážitkov.

    • Ako do školy od pondelka 10.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 10.5.2021

      Podľa aktuálnych informácií a v zmysle nastavení COVID automatu (mapa TU) zostáva Prešovský okres od 10.5.2021 v červenej farbe. Teda aj školské vyučovanie zostáva rovnaké ako v aktuálnom týždni od 3.5.-7.5., teda do školy chodia všetci žiaci okrem žiakov kvinty, sexty a septimy Gymnázia sv. Mikuláša. Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti podávajú iba žiaci (resp. ich zákonní zástupcovia) iba v prípade, že v termíne od 3.5. (PON) do školy ešte nenastúpili alebo prerušili školské vyučovanie na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov). Veríme, že ďalší týždeň od 17.5. nám už prinesie dlho očakávanú zmenu a do školy sa budú môcť vrátiť všetci žiaci Gymnázia aj ZŠ sv. Mikuláša. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Ako do školy od pondelka 3.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 3.5.2021

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR š. 197 a usmernení MŠVVaŠ SR platí, že od pondelka 3.5.2021 dotknutí žiaci ani ich zákonní zástupcovia nemusia pri vstupe do budovy našej školy predkladať negatívny výsledok testu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (okres Prešov je v COVID automate červený). Podmienkou pre vstup do školy je pre žiakov mladších ako 18 rokov podanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu v papierovej forme TU alebo prostredníctvom EDUPAGE. Študenti starší ako 18 rokov a zamestnanci podávajú čestné vyhlásenia prostredníctvom EDUPAGE alebo v papierovej forme ZAM a ŠTUD tu.

    • Nástup do školy od 26.4.2021
     • Nástup do školy od 26.4.2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre všetkých žiakov ZŠ sv. Mikuláša v Prešove - kompletný 1. a 2. stupeň ZŠ. Okrem toho je vyučovanie od 26.4.2021 obnovené aj pre žiakov Gymnázia sv. Mikuláša pre triedy prima - kvarta. Doma na dištančnom vzdelávaní teda zostávajú iba žiaci z tried kvinta, sexta a septima. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia ( v papierovej podobe TU ) alebo možno podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní ( platnosť testu nahrádzajú aj výnimky z testovania podľa vyhlášky č.187 ÚVZ SR). Žiaci sa budú vyučovať podľa riadneho rozvrhu s výnimkou 1.VH v pondelok, keď budú mať triednicku hodinu. Počas prvého týždňa bude prebiehať adaptácia žiakov. Počas tohto týždňa ne

    • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka
     • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka

      V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR a s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ sv. Mikuláša v Prešove. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní. Vzhľadom na blížiace sa prijímacie skúšky je pre žiakov pripravené vyučovanie SJL a MAT, no aj triedne aktivity zamerané na sociálnu adaptáciu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania. Žiaci 8. a 9. ročníka si teda prinesú do školy učebnice a zošity z MAT a SJL. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia opätovne prihlásiť a to najneskôr do PIA 16.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ začína až 2. VH o 8:55 hod. a končí 6. VH o 13,30 hod. Po skončení vyučovania idú

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 26. 7. 2021
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje